Hendriks & van Doornewaard

Naast het actief musiceren voor publiek zijn Charles van Doornewaard en Hubert Hendriks actief op andere terreinen.

Samen organiseren Charles en Hubert culturele projecten en sociale projecten in samenwerking met andere organisaties.  

In teamverband worden audiovisuele producties gemaakt voor zowel cultuur economische als sociaal economische organisaties.

Aangezien Hubert Hendriks uit de bedrijfsethische hoek komt blijft hij vanaf de zijlijn jonge professionals coachen.

Er is nu ook tijd voor publicaties over diverse onderwerpen.